Търсене в сайта

Мерки на КРС относно проблеми с разпространението на регионалните програми на БНТ

С писма до колективните сдружения на кабелните оператори, Комисията за регулиране на съобщенията припомни на предприятията за задълженията им по §3, ал. 1 от Закона за електронните съобщения. В него се казва, че те трябва да разпространяват безвъзмездно и в реално време националните и регионални програми на Българската национална телевизия. Напомнянето е резултат от сигнал на националната медия за проблеми с разпространението на Регионалната програма „Море” по мрежите на кабелните оператори на територията на градовете Варна и Бургас. В следващите месеци оправомощени служители на Комисията за регулиране на съобщенията ще извършат проверки на територията на цялата страна във връзка с цитираното задължение на кабелните оператори.

За сигнала на БНТ и взетите от националния регулатор мерки е уведомен и Съвета за електронни медии.