Търсене в сайта

Становище на КРС по повод сигнал на „Спектър Нет” АД

В Комисията за регулиране на съобщенията е получен сигнал от „Спектър Нет” АД за това, че между 16 и 18 октомври 2007 е унищожена опорната, оптична, кабелна мрежа на предприятието в централните части на град Варна. В този период са били прекъснати магистрални кабели в 15 шахти- част от каналната мрежа на оператора. Нанесените щети са на приблизителна стойност 60- 70 000 лева. От „Спектър Нет” АД са подали жалба в РДВР- Варна по случая, както и за физическото посегателство над служител на предприятието, който е работил по възстановяването на мрежата.
Комисията за регулиране на съобщенията изразява безпокойството си във връзка със случая. Регулаторът винаги е обявявал открито позицията си за засилване на конкуренцията на телекомуникационния пазар. Това трябва да става, чрез предлагане на по- качествени и разнообразни услуги на конкурентни цени и при твърдо спазване на законите и принципите на лоялната конкуренция. Комисията за регулиране на съобщенията призовава всички участници на пазара, да спазват установените със закон или с добра практика правила и се надява, че в най- кратки срокове разследващите органи в морския град ще установят виновните за инцидента и те ще бъдат наказани.

За контакти:

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя
e-mail: amiroshnikova@crc.bg,

Калин Каролев – главен експерт
e-mail: kkarolev@crc.bg,

телефон: 02/949 22 73