Търсене в сайта

Приемане на чужди радиопрограми през летния сезон в района на Българското Черноморие

Всички живеещи или пребиваващи в района на Българското Черноморие следва да имат предвид, че приемането на чужди радиопрограми през лятото е обичайно явление за района, дължащо се на особеностите на разпространение на електромагнитните вълни над морската повърхност. Възможно е периодично регистриране на увеличен брой радиопрограми, предимно от Република Турция.