Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие Позиция относно перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 1.5 GHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz и 26 GHz