Търсене в сайта

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията обсъди предоставянето на удостоверителни услуги с Националния регулатор на Кения

На 8 май председателят на Комисията за регулиране на съобщенията – г-н Иван Димитров, проведе среща с представители на Националния регулатор на Кения - Communications Authority of Kenya (CA).

Срещата беше организирана по инициатива на кенийската страна, а целта на визитата е запознаване на Комисията с предоставянето в Кения на удостоверителни услуги от български доставчик – „Евротръст Технолъджис“ АД.

На срещата от кенийска страна присъстваха Dr. Vincent Ngundi, директор киберсигурност и ръководител на Националния център за киберсигурност и Dennis Loyatum от отдела за киберсигурност в CA, които представиха информация за развитието на удостоверителните услуги в Кения и региона.

От своя страна председателят на КРС и експерти от Комисията запознаха представителите на кенийския регулатор с дейността и отговорностите на Комисията, като надзорен орган в областта на удостоверителните услуги.

По време на срещата г-н Иван Димитров подчерта, че като национален регулатор и надзорен орган, Комисията e готова да споделя добри практики и да оказва съдействие за развитие на предоставянето на удостоверителни услуги в Кения.

Той изрази готовност за продължаване на сътрудничеството между двете страни и в бъдеще.