Търсене в сайта

Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията по отношение на разполагане на електронни съобщителни мрежи на различни коти на стълбове

На свое заседание на 18.04.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) прие позиция по отношение на разполагане на електронни съобщителни мрежи на различни коти на стълбове.

Позицията предвижда мрежовите оператори да предоставят споделен достъп до кота, започвайки от най-високата към най-ниската. В тези случаи, електроразпределителното дружество уведомява оператора на електронната съобщителна мрежа, на който вече е предоставен достъп за предстоящото изграждане на нова електронна съобщителна мрежа на същата кота. В Позицията на КРС се казва още, че операторите на електронна съобщителна мрежа, на които е предоставена за споделяне обща кота, проявяват търпимост един към друг, както по време на изграждане, така и в последващия период на експлоатация.

Създавайки общо правило се осигурява предвидим подход за операторите на електронни съобщителни мрежи.

Позицията е публикувана на интернет страницата на КРС в раздел „Области на регулиране -> Електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура -> Позиции на КРС”.