Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведените обществени консултации, във връзка с извършен анализ по чл. 53, ал. 2 от ЗЕС

С Решение №47 от 29.02.2024 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) приема резултатите от проведените обществени консултации, открити с Решение № 325/09.11.2023 г. на КРС.

Постъпилите становища, приетите предложения и мотивите за неприетите са отразени в следната Таблица.