Търсене в сайта

Съобщение на КРС

          Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията г-н Георги Александров взе участие във втората конференция „Правила за развитие: Телекомуникационната, регулаторна реформа в подготвителния период към 2010 г.” Форумът се състоя в Брюксел и в него взеха участие водещи фирми в далекосъобщителния сектор, регулаторни органи, юрисконсулти, както и представители на големите бизнес потребители на информационни технологии. Конференцията се провежда в рамките на инициативата i2010 на Европейската Комисия  и комуникации в контекста на преразглеждане на Европейската регулаторна рамка. Целта на форума е проучване на изискванията на бизнес потребителите към техните далекосъобщителни доставчици, на възможностите за принос на бизнес услугите към европейската продуктивност и на начините за подпомагане на икономическия растеж чрез регулаторната система в далекосъобщенията.Водещи в конференцията бяха Роберто Виола (Председател на Групата на Европейските регулатори), Фабио Коласанти (Генерален Директор „Информационно общество” в Европейската Комисия), Михаел Алберс (Генерална Дирекция „Конкуренция” в Европейската Комисия) и други видни представители на академичните среди .  

За контакти: 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя

e-mail: amiroshnikova@crc.bg , 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg , 

телефон: 02/949 22 73