Търсене в сайта

Председателят на КРС участва в открито заседание на Комисията за защита на потребителите

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) г-н Иван Димитров, участва в проведеното на 5 февруари открито заседание на Комисията за защита на потребителите (КЗП) на тема: Защита на икономическите интереси на потребителите във връзка с намерение за индексиране на месечните абонаментни такси на потребителските договори на мобилните оператори. Целта на събитието е на базата на всички експертни мнения КЗП да намери трайно и устойчиво решение на въпроса, свързан с индексацията.

По време на дискусията по темата, председателят на Комисията за регулиране на съобщенията запозна участниците с правомощията на КРС, като отбеляза, че правомощието на КРС да съгласува общите условия на предприятията предоставящи обществени услуги е отпаднало през 2007 година с въвеждането в националното законодателство на европейската директива относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година). До 2011 година  общите условия на предприятията са предоставяни в Комисията само за информация, след което и това изискване е отпаднало.

„Комисията за регулиране на съобщенията има отношение само към регулиране на цените на едро“, заяви председателят на КРС, като посочи, че възможностите на Комисията по повдигнатата тема са по-малки в сравнение с възможностите на други регулатори.

Независимо от това КРС като колективен орган ще разгледа тази тема и ще излезе със свое становище.

На проведеното открито заседание присъстваха представители на омбудсмана на Република България, Министерство на икономиката и индустрията и представители на потребителски организации.