Търсене в сайта

ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГУЛАТОРИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРОВЕДОХА ПОСЛЕДНИ ЗА ГОДИНАТА СРЕЩИ

От 06 до 08 декември 2023 година, в полската столица Варшава се проведоха: 57-то Пленарно заседание на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и 64-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG), в които участва Комисията за регулиране на съобщенията.

На пленарното заседание на BEREC, бяха разгледани и одобрени за публикуване доклади относно практиките и предизвикателствата при постепенното премахване на 2G и 3G, предизвикателствата пред киберсигурността в електронните съобщителни мрежи, динамиката на конкуренцията на инфраструктурните компании за кули и достъп, непредоставящи услуги на дребно, осигуряване правата на крайните потребители чрез екологична прозрачност на цифровите продукти и услуги и др. Пред регулаторите беше представена актуална информация за изпълнението на Работната програма на BEREC за 2023 г. и беше одобрена Работната програма за 2024 година.

На Генералната асамблея на IRG бяха разгледани въпроси, свързани с регулаторното развитие в сектора на електронните съобщения с акценти върху програмата за цифровото десетилетие 2030, Закон за цифровите мрежи (Digital Networks Act – DNA), Закон за цифровите услуги (DSA), изкуствения интелект (ИИ) и др.

В работата на двата форума взеха участие г-н Иван Димитров,  председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-жа Кристина Хитрова, заместинк-председател и г-н Ердинч Хайрула, член на Комисията.

Разгледаните и одобрени документи ще бъдат публикувани на уеб страницата на BEREC.