Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществени консултации на проект на Инструкция за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисия за регулиране на съобщенията по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

Проектът е приет с Решение № 371 от 04.12.2023 г. на Комисията за регулиране на съобщенията и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 95, ал. 2 от Закона за пощенските услуги.