Търсене в сайта

КРС открива процедура по обществени консултации на проект за определяне на подходящата услуга за широколентов достъп до интернет като част от универсалната услуга

С Решение № 367 от 30.11.2023 г. Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура по обществени консултации на проект за определяне на подходящата услуга за широколентов достъп до интернет като част от универсалната услуга, съгласно чл. 182, ал. 4 от Закона за електронните съобщения.