Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие решения за ползване на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz

В изпълнение на Решение № 699 от 04.10.2023 г. на Министерски съвет и във връзка с проведена процедура за предоставяне за ползване на радиочестотния спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz на 28 ноември 2023 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Решение №343/28.11.2023 г., Решение №344/28.11.2023 г. и Решение№ 345/28.11.2023 г. за издаване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги, с национално покритие за срок от 15 години на „А1 България“ ЕАД, „Виваком България“ ЕАД и „Йеттел България“ ЕАД.

С това КРС изпълнява ключов етап 139 от Реформа 2 C7.R2. Ефективно използване на радиочестотния спектър от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предоставянето на спектър в тези честотни обхвати ще осигури възможност за изграждане на мрежи от ново поколение и предоставяне на иновативни широколентови услуги в слабо населени места. С издаването на разрешенията ще се създадат предпоставки за изпълнение на една от целите на „Цифрово десетилетие“ всички населени места да бъдат обхванати от безжични високоскоростни мрежи от следващо поколение с ефективност, еквивалентна най-малко на тази на 5G, в съответствие с принципа на технологичната неутралност.