Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Със свое Решение 335 от 16.11.2023 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведено обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.