Търсене в сайта

КРС откри процедура по обществени консултации на проект на Анализ по чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на необходимостта от преразглеждане на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС