Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията взе участие в редовните пленарни заседания на BEREC и IRG

 През периода от 3 до 7 октомври 2023 г., Групата на независимите регулатори (IRG) и Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC), под домакинството на португалския регулатор – ANACOM, проведоха своите регулярни форуми – 63-та Генерална асамблея на IRG и 56-ти Пленарни заседания на BEREC.

На заседанието на Съвета на регулаторите на BEREC беше представена актуална информация за изпълнението на Работната програма на Органа за 2023 г. Приети за одобрение бяха докладите относно прилагането на Регламента за отворен интернет и относно показателите за устойчивост за електронни съобщителни мрежи и услуги и проекта на насоки за мрежи с много голям капацитет. Обсъден и одобрен беше проект на Работна програма на BEREC за 2024 г., който ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Разгледани бяха въпроси, свързани с тенденциите и регулаторните предизвикателства на обработката в облак, виртуализацията и софтуеризацията в телекомуникациите, киберсигурността, крайните потребители и др.

По време на заседанието беше проведен и избор за председател на BEREC за 2025 г. и заместник-председатели за 2024 г. В резултат на проведения избор за председател на Органа за 2025 г. бе избран Robert Mournik – председател на ComReg (Ирландия), а за заместник-председатели за 2024 година  Patrícia Silva Gonçalves – член на Съвета на ANACOM (Португалия), Laure de La Raudière – председател на Arcep (Франция), и Hrafnkell V. Gíslason – управляващ директор на ECOI (Исландия).

На Генералната асамблея на IRG беше обсъден проект на Работна програма на IRG за 2024 г. и въпроси, свързани със събития на IRG за изграждане на капацитет за 2023 г., финансови и други въпроси. Проведено беше и гласуване на заместник-председатели на групата за 2024 година.

В работата на двата органа участие взеха г-н Иван Димитров – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-жа Кристина Хитрова – заместник-председател и г-н Ердинч Хайрула – член на Комисията.