Търсене в сайта

Представители на Комисията за регулиране на съобщенията взеха участие в регионален регулаторен форум в Черна гора

В периода 28 – 29 септември 2023 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) взе участие в регионален регулаторен форум на тема: „Универсална свързаност в Европа: текущото състояние и бъдещи перспективи“.

Форумът беше организиран от Агенцията за електронни съобщения и пощенски услуги на Черна гора (EKIP), съвместно с офиса на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) за Европа, в рамките на Регионалната инициатива на ITU за Европа относно „Развитие на цифровата инфраструктура“.

По време на събитието представители на министерства, регулатори, оператори на електронни съобщения, експерти от международни организации и  институции, са обсъдили теми, свързани с развитието на широколентовия достъп в региона, бъдещето на регулирането в цифровата ера, пазарните и технологични тенденции и защита правата на потребителите. Дискутирани са и теми относно роуминга между ЕС и страните от Западните Балкани, пазарни анализи, регулаторни мерки, разработване на нови приложения и насърчаване на конкуренцията и ефективостта на инвестициите.

На форума българският регулатор беше представен от г-н Илия Христозов – член на КРС, който приветства организаторите и участниците, като подчерта, че обсъжданите теми, са предпоставка за едно по-добро сътрудничество в развитието на  универсалната свързаност на Европа и ще помогнат за намиране на верните решения в настоящата и бъдеща дейност на регулаторите.