Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура по обществени консултации на проекта на Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията по отношение на предоставяне на взаимно свързване, базирано на интернет протокол

С Решение № 261 от 31.08.2023 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура по обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронни съобщения на проект на Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията по отношение на предоставяне на взаимно свързване, базирано на интернет протокол.

Заинтересованите лица могат да представят становища по Проекта в срок до 09.10.2023 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.