Търсене в сайта

Удължаване на срока за подаване на информация във връзка с Решение № 215/20.07.2023г.

Срокът за предоставяне на информация от предприятията, осъществяващи електронни съобщения, относно селищна пасивна инфраструктура и оптични влакна съгласно образец на въпросник по решение на КРС № 215/20.07.2023 г., се удължава до 31.08.2023 г.