Търсене в сайта

Със свое решение № 204/06.07.2023 г. Комисията за регулиране на съобщенията утвърди образец на формуляр на въпросник за широколентов достъп до интернет към 01.07.2023 г.

КРС прие решение № 204/06.07.2023 г., с което задължава предприятията, предоставящи услуги за достъп до интернет, които към 1 юли 2023 г. са вписани в публичния регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, да предоставят на КРС информация за развитието на широколентовия достъп до интернет към 1 юли 2023 г. в Република България. Информацията следва да бъде предоставена чрез информационната система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници в срок до 15.08.2023 г.