Търсене в сайта

Председателят на КРС проведе среща с представители на саудитската телекомуникационна компания TAWAL

На 25 май председателят на Комисията за регулиране на съобщенията – г-н Иван Димитров, проведе среща с представители на  саудитската телекомуникационна компания TAWAL, дъщерно дружество на саудитския телеком STC. Срещата беше организирана по инициатива на саудитската компания, а целта на визитата е запознаване на Комисията с дейността на фирмата и по-конкретно с нейните бъдещи намерения за работа в България, в контекста на подписано споразумение за осъществяване на сделка между TAWAL и UNITED GROUP по придобиване на пасивната инфраструктура на Българската телекомуникационна компания (БТК).

На срещата Мохамед Алхакбани, главен изпълнителен директор на TAWAL и неговия екип, представиха намеренията си за закупуване на пасивната инфраструктура на БТК и бъдещото й предоставяне под наем на всички заинтересовани страни. TAWAL притежава портфолио от повече от 15 000 телекомуникационни кули (антени), разпръснати в Кралство Саудитска Арабия, а част от другите й дейности включват проектиране, изграждане и управление на консолидирани телекомуникационни инфраструктурни съоръжения, позволяващи най-съвременна и модулна свързаност.

По време на разговорите председателят на КРС - г-н Иван Димитров подчерта, че като национален регулатор  Комисията, в рамките на своите правомощия, e готова за съдействие за осигуряване на стабилен и конкурентен пазар в полза на крайните потребители.

В края на разговорите участниците изразиха увереност, че тази първоначална среща ще бъде последвана от нови срещи на експертно ниво, за постигане на поставените й от двете страни цели.