Търсене в сайта

КРС допълни списъка на резервирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост

Със свое решение от 20 април 2023 година, Комисията за регулиране на съобщенията допълни списъка на резервирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост с нов номер 116016 - „Телефонна линия за жертви на насилие срещу жени“. Това ще даде възможност тази хармонизирана услуга със социална значимост да бъде предоставяна в България и заинтересованите организации ще могат да кандидатстват за получаване на права за ползване на този номер.

Услугата дава възможност на жените жертви на насилие да потърсят съдействие и подкрепа.  На посочения телефонен номер те ще могат да получат информация за техните права,  за възможностите да заявят правата си и насока към съответните организации, от които да потърсят съдействие.

Повече информация за Европейски хармонизирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост от обхват „116“ можете да намерите тук.