Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации на Позиция относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz