Търсене в сайта

КРС създаде Информационна система, обезпечаваща предоставянето на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър въз основа на регистрационен режим

КРС създаде Информационна система, обезпечаваща предоставянето на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър въз основа на регистрационен режим.

Посредством системата се облекчава режима за предоставяне на права за ползване на радиочестотен спектър, включително за електронни съобщителни мрежи от вида „точка към точка“. При регистрацията се предоставят индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър в лентите 57-66 GHz, 71-76 GHz, 81-86 GHz и 92-95 GHz (спектърът е определен в Правилата за използване на радиочестотния спектър след регистрация.

Регистрацията се извършва по електронен път, чрез електронната информационна система: https://lightlicensing.crc.bg.