Търсене в сайта

България взе участие в Световната среща на върха по въпросите на информационното общество в Женева

Представители на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) взеха участие в Световната среща на върха по въпросите на информационното общество (WSIS Forum 2023), която се проведе в периода 13-17 март 2023 г. в Женева.

Ежегодният Форум на WSIS е глобална платформа от множество заинтересовани страни, която улеснява изпълнението на линиите за действие на WSIS за напредък в устойчивото развитие. Организира се съвместно от Международният съюз по далекосъобщения (ITU), Организацията на ООН за образование, наука и култура (UNESCO), Програмата за развитие на ООН (UNDP) и Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), в тясно сътрудничество с всички организации, подпомагащи прилагането на Линиите за действие на WSIS и други организации на ООН.

Тази година събитието се проведе под наслов „Линии за действие на WSIS за ускорено постигане на Целите за устойчиво развитие (SDGs)“ и на него присъстваха над 1500 участници от повече 150 страни, в това число министри и лидери на международни организации, представители на бизнеса, гражданското общество и научните среди.

Форумът предостави възможност за обмен на информация, създаване на знания и споделяне на най-добри практики, като същевременно се идентифицираха нововъзникващи тенденции в областта на ИКТ.

Основните теми, които бяха разгледани по време на събитието бяха свързани с цифровото сътрудничество и партньорство за приобщаващо устойчиво развитие, WSIS+20 и бъдещето на WSIS след 2025, преодоляване на цифровото разделение, изграждането на доверие и сигурност при използването на ИКТ, достъпа до информация и знания за всички, цифровата икономика и търговия, цифровото управление и изграждането на капацитет, ускоряването на иновациите и предприемачеството за цифрово развитие.