Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществени консултации на проект на Регулаторна политика за ползването на номерационни ресурси за осъществяване на електронни съобщения

Със свое Решение № 426 от 14.12.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Регулаторна политика за ползването на номерационни ресурси за осъществяване на електронни съобщения.