Търсене в сайта

РЕГУЛАТОРИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ПРОВЕЖДАТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ГОДИШНИ СРЕЩИ В ПРАГА

От 8 до 9 декември 2022 година, столицата на Чехия, Прага беше домакин на 60-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG) и 53-те Пленарни заседания на Съвета на регулаторите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и Управителния съвет на Службата на BEREC.

По време на пленарното заседание на BEREC, бяха разгледани и одобрени за публикуване работната програма на BEREC за 2023 г. и редица важни за сектора документи относно насоките за роуминг на дребно, сателитната свързаност за универсална услуга; осигуряване на равностоен достъп и избор за крайни потребители с увреждания; киберсигурност на ниво ЕС и екосистемата на интернет. За обществено обсъждане бяха одобрени проекти на доклади относно конкуренцията между множество оператори на NGA мрежи в един и същи географски регион, регулаторното третиране на бизнес услугите, оперативната съвместимост на междуличностните съобщителни услуги без номера и др.

На Генералната асамблея на Групата на независимите регулатори бяха разгледани въпроси, свързани с регулаторното развитие в сектора на електронните съобщения с акценти върху регулирането на платформите на ниво Европейския съюз (ЕС), цифровата геостратегия и геополитика, действията на ЕС и др.

Обсъдена и приета беше и работната програма на IRG за 2023 година, в която водещи ценности ще бъдат иновациите, повишената ефективност и адаптивността, съчетани с   „най-доброто съотношение цена-качество“.

В работата на двата форума участие взеха председателят на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Иван Димитров, зам.-председателят г-жа Кристина Хитрова и г-н Ердинч Хайрула, член на Комисията.

Разгледаните и одобрени документи ще бъдат публикувани на уеб страницата на BEREC.