Търсене в сайта

КРС и КЗК приеха Правила за взаимодействие и координация между Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията

В съответствие с изискванията на Закона за електронните съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията приеха съвместни Правила за взаимодействие и координация. 

Текстът на правилата е публикуван в раздел „Правна рамка“, подраздел „Подзаконови актове“, подраздел „Подзаконови актове по Закона за електронните съобщения“.