Търсене в сайта

Работна среща на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията с представители на мобилните оператори

По инициатива на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията - г-н Иван Димитров, на 31 октомври 2022 г., в сградата на Комисията беше проведена работна среща с представителите на трите мобилни оператора „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с готовността за работа на мобилните предприятия през предстоящия зимен период, предвид риска от евентуални прекъсвания на електрозахранването следствие претоварване на електрическата мрежа. От страна на мобилните предприятия беше изразена увереност, че са предвидили вероятността от такъв риск и имат готовност за вземане на допълнителни мерки, които да гарантират нормалната работа на техническите съоръжения на операторите, така че да бъдат осигурени сигурни и качествени услуги на всички ползватели на мобилни услуги.