Търсене в сайта

Представители на Комисията за регулиране на съобщенията участваха в работата на Световната конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDC)

В периода от 6 до 16 юни 2022 г. в гр. Кигали, Руанда, се проведе Световната конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDC), в която участие взеха г-н Илия Христозов - член на Комисията за регулиране на съобщенията и експерти от Комисията и Министерството на транспорта и съобщенията. Темата на конференцията беше „Свързване на несвързаните за постигане на устойчиво развитие“.

Събитието се организира от Бюрото по развитие на далекосъобщенията (BDT) към Международния съюз по далекосъобщения (ITU) и в него участваха държавни ръководители, министри и водещи участници в индустрията, които обединиха усилията си за използването на цифровите технологии за стимулиране на глобалното социално-икономическо развитие.

По време на конференцията бяха определени стратегиите и целите за развитието на телекомуникациите/ИКТ и предоставени насоки на Сектора за развитие на далекосъобщенията на ITU (ITU-D).​

В рамките на събитието беше изготвена глобално съгласувана Декларация за свързване на несвързаните за постигане на устойчиво развитие и План за действие на ITU-D за постигане на набелязаните цели за преодоляване на цифровото разделение в различните му аспекти.