Търсене в сайта

Съобщение на Комисията за регулиране на съобщенията

          „Регулиране в ерата на конвергенцията” е темата на конференцията, която започва днес в египетския курорт Шарм Ел Шейх. Форумът е организиран от националния регулаторен орган в областта на телекомуникациите на Египет. От българска страна ще вземат участие председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Георги Александров и Петър Рендов- член на комисията. По време на двудневните дискусии ще се обсъдят въпроси, свързани с предизвикателствата, различните подходи, както и най-добрите практики в регулацията на телекомуникационните пазари. Ще бъде направен опит да се очертае най- добрата рамка, която да помогне за развитието на конвергентните приложения. В конференцията участват представители на националните регулаторни органи от страни в Азия, Европа, Африка и САЩ.            През втория ден от форума Комисията за регулиране на съобщенията и националният регулатор в областта на телекомуникациите на Египет ще подпишат меморандум за взаимно сътрудничество. То ще обхваща обмяна на информация за опита на двете страни в областта на либерализацията на телекомуникационния пазар, регулаторната рамка в областта на лицензионния режим и регулацията на взаимното свързване, както и по проблеми на съвместната дейност на далекосъобщителните и медийни регулатори в двете страни.  

За контакти: 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя

e-mail: amiroshnikova@crc.bg , 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg , 

телефон: 02/949 22 73