Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията взе участие в редовните заседания на Групата на независимите регулатори (IRG) и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC)

 

От 8 до 10 юни в Агия Напа, Кипър, се проведоха 58-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG) и 51-то Пленарно заседание на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC), в които участие взеха г-н Иван Димитров-председател на КРС, г-жа Кристина Хитрова-заместник-председател и г-н Ердинч Хайрула-член на Комисията.

На второто редовно годишно пленарно заседание, представителите на европейските регулатори обсъдиха и одобриха редица документи за публикуване, част от които бяха: резултатите от обществените обсъждания относно последователния подход за миграция и изключване на медната мрежа, актуализацията на методиката за регулаторна оценка на неутралността на мрежата, мониторинга на цените за терминиране на повиквания в мобилни и фиксирани мрежи, актуализация на насоките на BEREC за прилагане на Регламента за отворен интернет и др.

Одобрени за обществено обсъждане бяха също така и проекти на доклади относно екосистемата на интернет, насоки за роуминг на дребно, най-добри практики за осигуряване на еквивалентност на достъп и избор за крайни потребители с увреждания и др.

На Генералната асамблея на IRG участниците обсъдиха и одобриха актуализацията на бюджета на IRG за 2022 година и многогодишната бюджетна рамка.

В хода на проведените дискусии по време на двата форума, членовете на Комисията за регулиране на съобщенията, изразиха становища, предварително обсъдени  и приети на редовно заседание на Комисията.

Разгледаните и одобрени документи могат да бъдат намерени на уеб страницата на BEREC.