Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет

Със свое Решение 167 от 26.05.2022 г.  Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет.