Търсене в сайта

Представители на КРС взеха участие в международна регулаторна конференция в Република Северна Македония

На 17 и 18 май 2022 година, председателят на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), г-н Иван Димитров съвместно с членове и експерти от Комисията, взеха участие в  Годишната международна регулаторна конференция, организирана от Агенцията за електронни съобщения (АЕС) на Република Северна Македония.

Темата на конференцията, проведена в гр. Охрид беше „Предизвикателствата пред гигабитното общество”.

В рамките на два дни представители на регулаторни органи, академична общност, оператори и представители на бизнеса, дискутираха въпроси, свързани с последното технологично развитие в ИКТ сектора, както и пътната карта за намаляване цените на роуминг услугите в Западните Балкани в интерес на крайните потребители, перспективата на регулаторите и операторите към внедряването на новите технологии, честотната политика за бърз мобилен широколентов достъп, инструментите за ефикасно регулиране и др.

В своята реч при откриването на конференцията, председателят на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Иван Димитров подчерта значението на разглежданите теми за европейските държави и в частност за държавите от региона на Балканите, както и възможността, която дава форума за по-нататъшното задълбочаване на приятелските взаимоотношения и разширяване на сътрудничеството между регулаторите.

През втория ден от събитието, КРС представи новите правила за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методите за управление на риска за тяхната сигурност.