Търсене в сайта

С Решение № 117/07.04.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, открито с Решение № 297/12.08.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения

С Решение № 117/07.04.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, открито с Решение № 297/12.08.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (Проект на Наредба).

Проектът на Наредба се предоставя за обществено обсъждане  на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката Обществено обсъждане и консултации.