Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията подкрепя „умните градове“

На 12 април Комисията за регулиране на съобщенията съвместно със Столична община  организират Конференция - „Дигитална София – умният град“.

 Конференцията ще предостави платформа за дискусии по въпроси, свързани с дигиталната трансформация на градовете (умен град, отговорни и устойчиви решения за интелигентен растеж, регулаторна рамка и др.), с цел подпомагане иновациите и адаптирането на новите технологии, осигурявайки взаимно допълване между публичния и частния сектор.

 В рамките на събитието Комисията за регулиране на съобщенията ще представи своята дейност в подкрепа на конкурентна бизнес среда и защита на ползвателите на съобщителни услуги.

Конференцията ще се проведе в сградата на Интер Експо център – София с начало 9.30 часа.

Допълнителна информация може да бъде намерена на https://digitalsofia.bg/