Новини

13.01.2022

Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за предоставяне на становища в процедурата за обществено обсъждане на проекта на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) - пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245

С Решение № 8 от 06.01.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) удължи срока за предоставяне на становища от заинтересованите страни в процедурата за обществено обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) – пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245.
 
Заинтересованите страни могат да предоставят становищата си в срок до 28.01.2022 г. включително.
 
Проектът на решение и приложението към него (проект на анализ) са публикувани на интернет страницата на КРС в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.