Новини

14.12.2021

Групата на независимите регулатори (IRG) и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) проведоха своите заключителни срещи за 2021 г.

На 9 и 10 декември 2021 г. в Стокхолм, Швеция, бяха проведени 56-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG) и 49-те Пленарни заседания на Съвета на регулаторите на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и Управителния съвет на Службата на BEREC. Събитията се проведоха в хибриден формат като участие в тях взеха председателят на Комисията за регулиране на съобщенията г-н Иван Димитров и зам.- председателят -  г-жа Кристина Хитрова.
 
На пленарното заседание на Съвета на регулаторите на BEREC бяха разгледани и одобрени за публикуване работната програма на BEREC за 2022 г., както и редица важни документи и становища, свързани с диверсификацията на 5G екосистемата, пазара и технологичното развитие и тяхното въздействие върху прилагането на правата на крайните потребители в Европейския кодекс за електронни съобщения, доклад относно кризата с COVID-19 и др.
 
В одобрената за 2022 г. програма, членовете на BEREC запазват фокуса върху трите стратегически приоритета за насърчаване на пълната свързаност, подкрепа на устойчиви и отворени цифрови пазари и защита на крайните потребители.
 
При обсъждането на приоритетите, регулаторите акцентираха върху необходимостта от продължаване дейностите на BEREC за регулаторното третиране на преноса (backhaul) - ключова инфраструктура за разгръщането на 5G мрежите, актуализиране насоките за прилагане на Регламента за отворен интернет и изготвянето на доклади на BEREC относно ефективното регулиране на цифровите платформи, както и изготвянето на най-добри практики за достъпа и избора на потребителите с увреждания и за определянето на подходяща услуга за широколентов достъп до интернет.
 
По време на Генералната асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG) се одобри работна програма на IRG за 2022 г., предвиждаща надграждане на трите постоянни роли на IRG за изграждане на капацитет, информационен център и платформа за връзка, идентифицирани и успешно изпълнени през последните пет години.
 
Допълнителна информация за документите на BEREC може да бъде намерена на  страницата на BEREC в интернет на следния адрес: https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/