Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията взе участие в 21-то Пленарно заседание на Групата на европейските регулатори на пощенски услуги (ERGP)

На 25 и 26 ноември 2021 година в Атина, Гърция, Групата на европейските регулатори на пощенски услуги (ERGP) проведе своето 21-то Пленарно заседание. В работата на Пленарното заседание участие взеха председателя на КРС г-н Иван Димитров и г-жа Анна Хаджиева, член на Комисията.
 
Пленарното заседание прие Работната програма на ERGP за 2022 г., определяща задачите на ERGP за 2022 г., в съответствие със стратегическите стълбове на Средносрочната стратегия на ERGP (MTS) за 2020-2022 г. През 2022 г. ERGP ще съсредоточи дейността си върху оценка на: директивата за пощенските услуги, въздействието на онлайн платформите и новите бизнес модели върху конкуренцията в пощенския сектор, достъпът до пощенските мрежи в контекста на процъфтяващата електронна търговия, прилагането на Регламент (2018/644), въздействието на правилата за ДДС и митническите процедури върху доставката на международни пратки и влиянието на Зелената сделка върху пощенския сектор.
 
Съществен акцент от дискусиите беше и влиянието на пандемията от COVID-19 върху пощенския сектор, като в тази връзка бе отбелязано, че членовете на ERGP ще продължат да оценяват дългосрочните и постоянни последици от пандемията в сектора.
 
По време на пленарното заседание бяха одобрени и редица доклади, част от които свързани с качеството на услугата, защитата и обслужването на потребителите през 2020 г., прилагането на трансграничния регламент (ЕС) 2018/644,  хармонизираните мерки, свързани със стандартизираната трансгранична доставка на колети, въздействието на Зелената сделка върху пощенския сектор и др.
 
В рамките на Пленарното заседание беше проведен избор за председател на ERGP за 2023г., на който единодушно бе избран г-н Petros Galides, заместник-комисар в OCECPR (Кипър).
 
По време на форума Групата на европейските регулатори на пощенски услуги отбеляза и 10-та годишнина от създаването си, като на събитието беше подчертана ролята на КРС като председател на ERGP през 2016 година. Проведен беше и хибриден вътрешен семинар за обсъждане на наскоро публикуван Доклад на ЕС за оценката на Директивата за пощенските услуги, както и Доклад за прилагането на Регламента за трансгранична доставка на колети.
 
Всички приети документи от Пленарното заседание на ERGP ще бъдат публикувани на страницата на ERGP в интернет на следния адрес: https://ec.europa.eu/ergp