Новини

11.11.2021

Среща на Комисията за регулиране на съобщенията с Гръцката комисия по телекомуникации и пощи

На 10 ноември 2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) проведе двустранна работна среща с Гръцката комисия по телекомуникации и пощи (EETT). Срещата бе по инициатива на председателя на КРС г-н Иван Димитров и в контекста на подписания между двата регулатора през 2011 година Меморандум за разбирателство в областта на електронните съобщения.
 
В срещата участваха експерти на двата регулатора, като бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес, свързани с управлението, използването и мониторинга на радиочестотния спектър, универсалните услуги в телекомуникациите и пощенския сектор, трансграничното сътрудничество и др. Експертите на КРС представиха пред своите гръцки колеги резултатите от работата си по проект по Оперативна програма „Добро управление“, относно подобряване дейностите по регулиране и контрол и повишаване качеството на административното обслужване.
 
Работната програма приключи със среща на председателите на двата регулатора г-н Иван Димитров и г-н Константинос Маселос, по време на която присъстваха и заместник-председателите на КРС – г-жа Кристина Хитрова, и на ЕЕТТ – г-н Спирос Пантелис и г-н Димитрис Варутас.
 
В разговор двамата председатели изразиха удовлетворение от състоялите се дискусии, като подчертаха, че проведената среща ще спомогне за по-добрата експертна работа в бъдеще и е предпоставка за задълбочаване на сътрудничеството между двата регулаторни органа.