Новини

29.10.2021

Комисията за регулиране на съобщенията взе участие в 29-та Национална конференция с международно участие „ТЕЛЕКОМ 2021“

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията г-н Иван Димитров и експерти участваха на 28 октомври онлайн в Националната конференция „ТЕЛЕКОМ 2021“.
 
Форумът се организира ежегодно, като на него се представят и обсъждат широк кръг въпроси, свързани с телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката.
 
При откриването на конференцията г-н Иван Димитров приветства организаторите и участниците в събитието, подчертавайки необходимостта от активно взаимодействие между академичната общност, бизнеса и държавата, за посрещане предизвикателствата в сферата на телекомуникациите в настоящия момент.
 
В работната програма на конференцията Комисията за ругулиране на съобщенията участва с презентация на тема „Регулаторни аспекти, свързани с използването на радиочестотния спектър за безжични  мрежи“, представена от експерти на Комисията.
 
По време на събитието са разгледани и теми, свързани с киберсигурност, телекомуникационни мрежи, безжични системи, интернет на нещата (IoT), електронно здравеопазване,  суперкомпютри, изкуствен интелект и други.