Новини

05.10.2021

Членове на Комисията за регулиране на съобщенията взеха участие в редовните заседания на Групата на независимите регулатори (IRG) и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC)

В периода 30 септември – 1 октомври 2021 г. се проведоха 3-та Генерална асамблея на IRG за 2021 г. и 3-те пленарни заседания на Съвета на регулаторите на BEREC и на Управителния съвет на Службата на BEREC, в които онлайн участие взеха г-н Иван Димитров – председател на КРС, г-жа Кристина Хитрова заместник-председател и г-н Илия Христозов - член на Комисията.
 
Пленарните заседания стартираха с избор на председател на BEREC за 2023 г. и заместник-председатели за 2022 г.
 
След проведени гласувания, за председател на BEREC за 2023 г. и заместник-председател за 2022 г. беше избран проф. Konstantinos Masselos – председател на националния регулаторен орган на Гърция (EETT).
 
За заместник-председатели на BEREC за 2022 г. бяха избрани Klaus Steinmaurer – главен изпълнителен директор на RTR (Австрия), Emmanuel Gabla – член на борда на ARCEP (Франция), и Pål Wien Espen – директор на NKom (Норвегия).
 
По време на заседанието бяха разгледани и одобрени редица важни документи, част от които бяха: доклад на BEREC относно управлението на таксите за плащане на трети страни в сметките за мобилни услуги, доклад на BEREC за хармонизирано събиране на данни за ОТТ услугите и доклад на BEREC относно ex ante регулацията на цифровите платформи, действащи като „пазачи на информационния вход“, както и съответни доклади с резултати от общественото обсъждане на проектите на тези документи.
 
Одобрени бяха също така 27-я сравнителен анализ на BEREC за международния роуминг, 2-я сравнителен доклад на BEREC за регулирани комуникации в рамките на Европейския съюз и доклад на BEREC относно прилагане на Регламента за отворен интернет (Регламент (ЕС) 2015/2120) и Насоките на BEREC за отворен интернет.
 
Приети за обществено обсъждане бяха и проект на работна програма на BEREC за 2022 г., както и проект на доклад на BEREC за регулаторното третиране на бекхола във фиксирани и мобилни мрежи.
 
Разгледаните и одобрени документи са публикувани на уеб страницата на BEREC.
 
В рамките на заседанието на 3-та Генерална асамблея на IRG бяха проведени избори за заместник-председатели за 2022 г., като бяха избрани Camilla Bustani – международен директор в OFCOM (Обединеното кралство), и Pål Wien Espen – директор на NKom (Норвегия).