Новини

27.09.2021

КРС удължи срока за провеждане на обществени консултации по проекти на образци на заявления и уведомление, които се подават по Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват

Със свое Решение № 336 на КРС от 23.09.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията удължи до 27.10.2021 г. включително срока за провеждане на обществени консултации по проекти на образци на заявления и уведомление, които се подават  по Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват.