Новини

17.09.2021

Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения

С Решение № 330 от 16.09.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. Заинтересованите страни могат да предоставят становищата си в срок до 04.10.2021 г. включително.