Новини

08.09.2021

КРС удължи срока за обществено обсъждане на проект на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения