Новини

31.08.2021

С Решение № 299/19.08.2021 г. Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга.

С Решение № 299/19.08.2021 г. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Проект на Методика).
 
Проектът на Методика се предоставя за обществено обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.