Търсене в сайта

Покана за тестване на Механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет в периода 19-26 август 2021 г.

Във връзка с реализирането на проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“ Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) предлага на всички заинтересовани страни и граждани да тестват в периода от 19.08.2021 г. до 26.08.2021 г. Механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет.
 
Посредством Механизма се измерват стойностите на скоростите на сваляне (download) и качване (upload), закъснение, и други параметри на услугите за достъп до интернет.
Тестването на Механизма е достъпно чрез публичния портал https://nettest.crc.bg. Потребителите могат да преглеждат история на своите измервания, статистическа информация и интерактивна карта с визуализация на извършените измервания.
 
Инструкции за тестването на механизма може да намерите тук.
 
Вашето мнение е важно за нас!