Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията одобри предложените от „Българската телекомуникационна компания” АД - общи условия на договора за ползването на подземната кабелна мрежа

            Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) одобри предложените от „Българската телекомуникационна компания” АД общи условия за сключване на договори за съвместно ползване на подземната канална мрежа и на притежаваните от БТК помещения, съоръжения и кули. Документите регламентират условията, по които лицензираните далекосъобщителни оператори ще имат възможност да използват част от инфраструктурата на БТК. В изпълнение на изискванията на Закона за далекосъобщенията, КРС утвърди и предложените към общите условия по договорите ценови условия след анализ на представените разходооправдателни документи. С одобряването на общите условия по договорите за достъп до каналната мрежа и съвместното използване на помещения, съоръжения и кули, ще се даде възможност за по-бързо планиране и изграждане на мрежите от страна на алтернативните оператори, предоставящи телекомуникационни услуги. Това ще става в условия на прозрачност и равнопоставеност. Предприятията в сектора ще бъдат значително облекчени в изпълнение на задълженията си по наредбите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, свързани с изграждането на подземните кабелни мрежи. 

За контакти: 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя

e-mail: amiroshnikova@crc.bg , 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg , 

телефон: 02/949 22 73