Новини

08.07.2021

С Решение № 233/01.07.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане по проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга

С Решение № 233/01.07.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга (Проекта на Правила).
Проектът на Правила се предоставя за обществено обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации”.