Търсене в сайта

ПОКАНА ЗА ТЕСТВАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НЕСЪЗНАТЕЛЕН РОУМИНГ В ПЕРИОДА 14.06.2021 Г. - 20.06.2021 Г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), във връзка с реализирането на проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, предлага на всички заинтересовани страни и граждани, в периода от 14.06.2021 г. до 20.06.2021 г., да тестват новото мобилно приложение за предпазване от несъзнателен роуминг.

Мобилното приложение ще е безплатно за потребителите и към настоящия момент е в процес на разработване и внедряване. В случай, че сте позволили роуминг услугите на вашето мобилно устройство, приложението ще ви предупреждава винаги, когато на територията на Република България, вашето устройство се свърже неволно с роуминг мрежа, с която не желаете да се свързвате, например в пограничните райони на Република България.

Към мобилното приложение гражданите ще могат да ползват и интерактивна географска карта, където ще се визуализират регистрираните случаи на несъзнателен роуминг и ще се предоставя информация за районите на територията на Република България с най-висок риск от несъзнателен роуминг. Картата предоставя функционалности за мащабиране, преместване на гледната точка и филтриране на резултатите по период, оператор, държава и регион. Интерактивната карта може да бъде разгледана на следния линк: https://roaming.crc.bg

Инструкции за инсталиране на приложението може да намерите тук.

Вашето мнение е важно за нас!

 eufunds.bg

 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд